page_head_bg

Агрохимия

Өндүрүм тизмеси
Агрохимия
Продукт аты CAS № Сапат
Айыл чарба үчүн:
2-Амин-3,5-дихлорбензойл изопропиламин 1006620-01-4 98%
Abamektin 71751-41-2 98%
Бендазон порошок 95% 25057-89-0 95%
Бендазон 48%/25% эритмеси 25057-89-0 48%, 25%
Гимексазол 10004-44-1 97%
Гимексазол 30%, 300г/л, 360г/л 10004-44-1 30%
Олигосахариндер ТК 9012-76-4